หลักสูตรด้านการตลาด และการขาย (Sales and Marketing)

จุดสุดยอดของความสำเร็จในอาชีพการขายและการบริการ นั่นก็คือการเรียนรู้ลูกค้าและการเข้าถึงลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า การที่พนักงานขายและพนักงานบริการสามารถเข้าถึงความต้องการของที่แท้จริงของลูกค้าได้ ความสำเร็จจากการปิดการขาย หรือความพึงพอใจที่เกินความคาดหวังจากลูกค้า จะปรากฏเป็นผลลัพธ์ที่ทุกองค์กรปรารถนาอยากให้เกิดขึ้นกันทั้งนั้น

ดังนั้นเคล็ดลับต่างๆที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้กับลูกค้า จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานขายและพนักงานบริการจำเป็นที่จะต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้องในจุดนี้ พร้อมกับทักษะและเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้การปฏิบัติต่อลูกค้า เป็นสิ่งที่ลูกค้าเองก็อาจจะหาไม่ได้จากที่ใด สร้างการจดจำที่ดีและบ่มสร้างการบอกต่ออย่างไม่สิ้นสุด

พนักงานขายและพนักงานบริการ จะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการขายและการบริการอย่างมืออาชีพ พร้อมช่วยวิเคราะห์และพัฒนาความสามารถในด้านการขายและการบริการ การวิเคราะห์ลูกค้า การรับมือกับลูกค้า มีขั้นตอนวิธีการนำเสนออย่างมืออาชีพ การสื่อสารด้วยภาษาที่ง่ายไม่ซับซ้อน รวมไปถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร/อาจารย์ผู้อบรม

หลักสูตร PROACTIVE CRM อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
หลักสูตร CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT (CEM) อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
หลักสูตร ทักษะการขายผ่านโทรศัพท์ สำหรับ Telesales & Call Center อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
หลักสูตร กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทีมงานขายและเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ (1 วัน) อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
หลักสูตร เทคนิคการขายและบริการหน้าร้านเชิงรุก อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา
หลักสูตร Proactive Motivation for Sales อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร EFFECTIVE NEGOTIATION SKILL อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
หลักสูตร Marketing Fundamental อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
หลักสูตร การนำเสนออย่างมืออาชีพและการขายเชิงที่ปรึกษา อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
หลักสูตร เพิ่มพลังในงานขายและงานบริการด้วย NLP เพื่อความเป็นเลิศ อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์