ติดต่อสอบถาม ผ่านไลน์ Id: oneplus.pro
สะดวก ง่าย และรวดเร็ว

ONE PLUS CONSULTING CO., LTD.
บริษัท วันพลัส คอนซัลติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำนักงานใหญ่ :100/237 ม.4 ซ.8 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
บางบัวทอง บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Head Office :
100/237 Moo4, soi 8, Banggrouy-sainoi Road,
Bangbuathong Bangbuathong Nonthaburi 11110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0125561030468

โทร. 092-323-5363 , 094-924-1623
คุณ ภูษณดา เพ็ญบุญรอด (คุณ หงส์)

Email : sales@oneplus-consult.com
Bhusanada@oneplus-consult.com

 

เราคือผู้พัฒนาและให้ความสำคัญบุคลากรทุกระดับ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร จัดทำหลักสูตร รวบรวมวิทยากรที่มีความประสบการณ์ เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตร จัดฝึกอบรม, จัดสัมนา in-house training กลยุทธ์ในการวางแผนองค์กร, พัฒนาแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจ, พัฒนาบุคลิกภาพหัวหน้างาน, ปรับทัศนคติของหัวหน้างาน, ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรหรือผู้เข้ารับการอบรมเกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลง จนเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีจิตนักพัฒนา รักองค์กร ใฝ่รู้ ต่อตนเองเพื่อพลังในการขับเคลื่อนและก่อเกิดเป็นองค์กรที่พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายและทิศทางที่องค์กรกำหนดไว้

ข่าวสาร และกิจกรรมล่าสุด