อาจารย์ชนะลิศ เรืองรอง

วิทยากร และ ที่ปรึกษาการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษ

ความเชี่ยวชาญ

 • การใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร
 • ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน สื่อสารในองค์กร
 • ภาษาอังกฤษ ประสานงานในองค์กร

PERSONAL PROFILE

A multi-skilled freelancer with human-oriented and positive mind-sets. Highly flexible person who is efficaciously able to face and deal difficulties in different types of people and situations. Very capable in managing wide and diversified range of people for achieving mutual goals.

 EDUCATION

Prince of Songkla University (PSU)  Hat Yai, Thailand

Bachelor of Business Administration  08/2012 – 05/2017

 • Current Grade Average: 3.70 (First-class Honor)

Scholarship Studies abroad:

University of Essex Colchester, United Kingdom

Essex Business School, Semester Abroad 01/2015 – 07/2015

Monash University Malaysia  Kuala Lumpur, Malaysia

Business and Economics, Semester Abroad 07/2014 – 11/2014

Hatyaiwittayalai High School (Yorwor)  Hat Yai, Thailand

English Program  05/2009 – 03/2012

 • Grade Average: 3.21
 • Honors: Achieved the second highest English score of Prince of Songkla University Entrance Examination

Hemp field Area High School Greensburg, United States of America

AFS Exchange Program 08/2010 – 05/2011

 • Grade Average: 3.90

WORK EXPERIENCE

Self-Employed Hat Yai, Thailand

Freelance English Tutor, Editor, and Translator 07/2012 – 07/2014, 09/2015 - Present

 • Teaching students from age of 6 to 50
 • Editing documents and essays in various format
 • Translating documents from Thai to English and English to Thai
 • Organizing English Camp for high school students