ลูกค้าของเรา

ส่วนหนึ่งของลูกค้าจากแบรนด์และบริษัทชั้นนำที่ให้ความไว้วางใจให้ วันพลัส คอนซัลติ้ง ได้มีส่วนช่วยดำเนินการด้านหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับองค์กร